Jdi na obsah Jdi na menu
 


Silent Hill 3

20. 9. 2010

 

Silent Hill 3

Návod

Zábavní park Lakeside (Lakeside Amusement Park)

Při prvním hraní hry budete muset absolvovat úvodní část, která se však během dalšího hraní již neobjeví. Jděte rovně, pak kousek doleva a projděte ocelovými vraty, které vás zavedou na kruhové náměstíčko. Držte se podél pravé stěny, doběhněte k dřevěným dveřím, jenž jsou osvětleny malou lampičkou a zamiřte rovně k pootevřeným vrátkům. Projděte jimi, zahněte doleva a kolem žluté budky utíkejte ke schodišti, po němž vyběhněte až nahoru. Brankou u kabinky obsluhy vběhněte na koleje a pokračujte až na samý konec.

Nákupní centrum (Shopping Mall)

Na dámských toaletách si nejprve pomocí červeného pentagramu uložte hru a následně vylezte okýnkem ven. Úzkou uličkou doběhněte ke dveřím, jenž vás zavedou zpět do nákupního centra a na rozcestí se vydejte doprava, až na konec chodby. Dostanete se do části s butiky. Prolezte do obchodu s poodtaženou roletou, shlédněte animaci a zadním východem opusťte místnost. Běžte směrem ke kameře, zahněte doprava a z nástěnky seberte mapu. Dveřmi s nápisem Exit se dostanete ke schodišti, které vás zavede do 2. patra. Utíkejte chodbou nalevo, dveřmi na konci vstupte do hlavní haly a zamiřte do Helen´s bakery, kde najdete kleště na pečivo. S nimi se vraťte do předchozí chodby, na rozcestí se vydejte doleva a vstupte do posledních dveří po pravé straně s nápisem Storeroom. Utíkejte k paletě, za pomoci kleští vytáhněte klíč a spolu s ním zamiřte zpět do hlavní haly v 2. patře. Klíčem odemkněte knihkupectví My Bestsellers, seberte z podlahy Shakespearovu antologii a připravte se na první hádanku. Na obtížnost Easy (obtížnost hádanek, kterou jste si zvolili na začátku hry) stačí zasunout pouze 2 knihy, na obtížnost Normal máte 5 knih, takže si je v inventáři prozkoumejte a zasuňte tak, aby k sobě pasovali a na obtížnost Hard je potřebná dobrá znalost angličtiny, a proto vám řeknu přímo číselný kód 8352. Získaný kód zadejte na panelu u zadního východu a shlédněte krátkou sekvenci. Po jejím skončení utíkejte chodbou rovně, vstupte do výtahu po levé straně a sjeďte dolů. Během jízdy dolů vypadne seshora výtahu rádio a vy se dostanete do iluzorní verze nákupního centra.

Iluzorní nákupní centrum (Ilusorium Shopping Mall)

Dejte se chodbou doprava, na rozcestí pak znovu a projděte dvojitými dveřmi na konci. Pokračujte na dámské záchody v levé horní části mapy, vezměte si bělidlo (obtížnost hádanek Normal a Hard) a přes chodbu vstupte do vedlejší místnosti. Zhasněte světlo, seberte objevenou baterku a vyjděte ven na chodbu. Utíkejte na její konec, podlezte pod zničenou roletou do chodby s butiky a protáhněte se do jediného otevřeného obchodu, kde jste v normální verzi centra sebrali zbraň. Nyní tam seberte neprůstřelnou vestu a ramínko. Nyní se vraťte k dvojitým dveřím, kterými jste procházeli na začátku této části a vstupte do místnosti naproti. Stoupněte si ke stolku pod žebříkem, použijte ramínko a vylezte o patro výš. Utíkejte na opačnou stranu chodby, vstupte do posledních dveří po levé straně a z vitríny seberte ořech. Vyjděte zpět na chodbu, doběhněte k eskalátorům a zamiřte do 3. patra. Vstupte do místnosti nalevo, prohledejte útroby upečeného psa a vytáhněte mu ze žaludku klíč. Vraťte se zpět do místnosti s ořechem v 2. patře, projděte zadním východem a dejte se chodbou doleva. Na rozcestí zahněte vpravo a dveře na konci odemkněte klíčem z psa, čímž se dostanete do kuchyně. Ze stěny vytáhněte trubku, dvojitými dveřmi pokračujte do haly a vstupte do místnosti v pravé dolní části haly (podle mapy). Uvnitř seberte saponát (obtížnost hádanek Normal a Hard), zadním východem pokračujte dál a dojděte k větráku, který vypněte tlačítkem na stěně. Vstupte do dveří nalevo, dojděte k oblaku hmyzu (obtížnost hádanek Normal a Hard) a zkombinujte získaný saponát a bělidlo. Po animaci se objevíte u větráku, na chvíli ho zapněte a vypněte a vraťte se zpět do chodby, kterou máte již průchozí. Doběhněte k rozcestí, dejte se vpravo a projděte jedinými odemčenými dveřmi. Z místnosti pokračujte dvojitými dveřmi naproti a dostanete se do obrovské haly plné nestvůr. Přeběhněte do levé části mapy a vstupte do jediných dveří po pravé straně, kde na nemocničním lehátku objevíte mučící nástroj. Použijte na něj ořech, seberte si drahokam moonstone a s ním utíkejte zpět do 3. patra. Do dveří přímo naproti eskalátorům vložte moonstone a dostanete se do hlavní haly na tomto patře. Přeběhněte na opačnou stranu haly, po lávce doběhněte do jejího středu a po žebříku slezte dolů, kde vás čeká souboj s prvním bossem. Ten je celkem jednoduchý, stačí když budete střílet do jeho otevřené tlamy a po několika ranách z pistole zemře. Objevíte se zpět v normálním obchodním centru. Protáhněte se pod pootevřenou roletou naproti vám, doběhněte k proskleným dveřím na konci chodby a shlédněte animaci.

Podzemka (Underground)

Utíkejte k rozcestí, dejte se doprava a projděte dveřmi na konci. Dostanete se do hlavní části podzemí, kde prozkoumejte noviny na zelených hracích automatech a následně i informační tabuli, čímž zjistíte jak se Heather dostane domů. Od informační tabule se dejte vlevo ke kabině staniční hlídky, projděte skrz placenou zónu a na rohu kabiny seberte mapu podzemky. Seběhněte po schodech dolů, podívejte se na mapu a po schodišti v severovýchodní části (nástupiště 1) sejděte o patro níž. Tam najdete další dvě schodiště, jedno vás zavede k léčivým nápojům a nábojům a to druhé k louskáčku. S ním se vraťte o dvě patra výš, utíkejte do JV části mapy a louskáčkem zničte zámek na vratech (v inventáři dejte combine a teprve potom use). Seběhněte dolů, v přistaveném vagónu si vezměte brokovnici a náboje a odtud pak dle mapy pokračujte po jednotlivých schodištích dolů k nástupišti 3. Na východním konci kolejiště prozkoumejte osvětlené dveře, rychle se vylezte z kolejiště ven a shlédněte animaci přijíždějícího vlaku. Utíkejte podél vlaku k brance, odemkněte ji a pokračujte až ke schodišti. Vyběhněte nahoru, opačnou stranou dolů a vstupte do vlaku. Jakmile se rozjede, probojujte se na opačný konec a shlédněte animaci. Nakonec vystupte z vlaku a projděte železnými dveřmi na konci nástupiště.

Kanalizace (Underpass)

Seběhněte dolů, dejte se doprava a projděte ocelovými vraty na konci. Za nimi se dejte doleva, po chvíli narazíte na modré dveře vpravo a chodbou za nimi doběhněte k rozcestí. Tam projděte modrými dveřmi napravo, pokračujte ke křižovatce a zahněte vlevo. V místnosti na konci si vezměte z nástěnky mapu kanalizace, kousek vedle pak okovaný kyj a druhými dveřmi se vydejte dál. Utíkejte rovně, vstupte do dveří po levé straně a na konci si vezměte láhev od vína. Vraťte se na chodbu, jděte kousek nazpět a odbočte doprava. Projděte velkými ocelovými vraty, podívejte se na mapu a jedinou možnou cestou dojděte na křižovatku. Z ní pokračujte doprava, na dalším rozcestí opět doprava a projděte ocelovými vraty. Podívejte se na mapu a všimněte si dvou úzkých chodeb nalevo, které vedou do malých místností. Jděte do spodní místnosti nalevo (podle mapy), na přístroj v rohu použijte láhev od vína a s nově získaným palivem se vydejte do té horní místnosti. Nalijte palivo do čerpadla uprostřed místnosti, zapněte ho a po žebříku slezte dolů do nyní již odčerpané jímky. Podívejte se do mapy, podle ní se vydejte do malé místnosti jižně od vás a ze stoličky seberte fén. Opusťte místnost, na křižovatce pokračujte rovně skrz železná vrata a u dalšího rozcestí se dejte vlevo. Vstupte do místnosti, přečtěte si všechna varování a projděte opancéřovanými dveřmi. Jděte k zásuvce poblíž dveří, použijte fén a po zabití netvora pokračujte přes lávku dál. V chodbě projděte dveřmi na konci, přejděte na opačnou stranu kanálu a zamiřte širokou kanalizační chodbou na jih. Po několika krocích odbočte do úzké chodby vpravo (z pohledu postavy) a doběhněte k žebříku vedoucímu na povrch.

Budova kanceláří (Office Building)

Oběhněte budovu a vstupte dovnitř. Na konci chodby projděte jedinými průchozími dveřmi ke schodišti, vyběhněte úplně nahoru a proběhněte chodbou do obrovské místnosti. Všimněte si zde rohu, který se od ostatního zdiva liší, když ho rozbijete například pomocí kyje získáte tlumič. Jděte do středu místnosti, shoďte matraci do díry v podlaze a skočte dolů. Vylezte poškozeným oknem na lešení, dejte se doprava a na konci prolezte otevřeným oknem do kanceláře. Opusťte kancelář, doběhněte po chodbě k červenému světlu a projděte dveřmi s fialovým nápisem. Nyní utíkejte chodbou rovně až k dveřím s plakáty Monica´s Dance Studio, vstupte dovnitř a rovnou do protějších dveří, za kterými konečně najdete mapu. Nyní se vydejte k výtahům a dveřmi s červeným nápisem EXIT projděte na požární schodiště. Vyběhněte do 5. patra, podívejte se na mapu a všimněte si dvou čtvercových místností v západní části. V té spodní si vyzvedněte hever a utíkejte do SV části mapy. Na konci chodby tam najdete šroubovák (obtížnost hádanek Normal a Hard) a v jedné z místností pak i katanu. Nyní se vraťte zpět k místu, kde jste našli mapu a ze šuplíku vytáhněte za pomoci šroubováku lano. Jděte k výtahům na tomto patře, na pootevřený výtah použijte hever a následně spusťte lano, po kterém slaňte do 2. patra. Rovnou si to namiřte do místnosti v SZ rohu mapy, kde otočte kohoutkem na vaně.

Iluzorní budova kanceláří (Ilusorium Office Building)

Nyní utíkejte do místnosti, která je na mapě napravo od vás a po shlédnutí krátké animace s Vincentem se ocitnete ve vedlejší místnosti. Z regálu si vezměte kysličník a léčiva, podle mapy doběhněte do výtahu a sjeďte do 1. patra. V SV místnosti si vezměte z lednice vepřová játra, vraťte se k výtahu a vyjeďte do 5. patra. V JZ místnosti seberte ze stolku sirky a s nimi zamiřte do největší místnosti v SV rohu tohoto patra. Prozkoumejte jediný obraz na stěně (ten, který v normálním světě chyběl), vstupte do inventáře, kde zkombinujte vepřová játra s kysličníkem a nakonec použijte sirky. Jakmile obraz shoří, tak se protáhněte vrátky a po schodišti seběhněte do 4. patra. Chodbou doběhněte do místnosti v SZ rohu mapy, ze stolu seberte stříbrnou minci a vhoďte ji do automatu. Po krátké animaci, v níž vytáhnete klíč z plechovky utíkejte k výtahu, sjeďte do 1. patra a klíčem odemkněte dveře vedoucí do dlouhé chodby v západní části mapy. Dejte se onou chodbou vlevo, pokračujte za roh a vstupte do druhých dveří po levé straně. Přečtěte si papíry na zakrvaveném lůžku a utíkejte zpět do chodby u výtahů. V severní části této chodby se objevily dveře, kterými projděte.

Apartmán Daisy Villa (Daisy Villa Apartment)

Dejte se podél levé strany cesty, po chvilce putování odbočte do uličky nalevo a doběhněte k domu Heather. Vstupte dovnitř, klíčem si odemkněte dveře bytu 102 a shlédněte animaci, jenž vás zavede na střechu. Jakmile skončí zabijte druhého bosse – Misionáře, na kterého platí jen chladné zbraně jako ocelová tyč, kyj nebo katana, a shlédněte další sekvenci s Douglasem. Projděte dveřmi do obýváku, pak zamiřte do pokoje Heather, který je napravo od televizoru a z prádelníku seberte elektrický paralyzér. Nakonec opusťte dům bočním vchodem a shlédněte další sérii animací.

Brookhavenská nemocnice (Brookhaven Hospital)

Opusťte motel, podívejte se na mapu a s její pomocí se dostaňte k místní nemocnici. Vsupte dovnitř, zamiřte do recepce dveřmi naproti a ze stolku seberte mapu. Výtahem vyjeďte do 2. patra, ve Woman´s locker room si vezměte ze skříňky parfém a odlakovač na nehty a běžte k dvojitým dveřím vedoucím do chodby u cel M1-M6. Zjistíte, že jsou dveře zamknuty na číselný kód. Přečtěte si tedy papír na stěně u dveří a podle indícií zjistěte kód, jímž dveře odemknete (Easy 4639, Normal 8634, Hard 4896). Rovnou zamiřte do místnosti M4, vypněte zvonící budík a zapamatujte si čas, který na něm je. Přistupte ke kufříku na posteli, kde vás čeká zadání dalšího kódu. Ten je závislý na čase na budíku. Pokud bylo na budíku například 9h a 11min na kufříku zadejte buď 0911 nebo také 2111, což znamená, že každý čas má dvě varianty. Po odemknutí kufříku získáte fotoaparát a můžete jít zpět k výtahu, kterým sjeďte do 1. patra. V pokoji C4 použijte na koláž na stěně odlakovač a získaným klíčem odemkněte dveře ke schodišti. Sejděte do suterénu, na chodbě uvýtahu si ze země seberte Submachine gun a zamiřte do Store room. Prozkoumejte krvavou stopu na stěně, na mezeru za skříní použijte fotoaparát a objevíte 4místný kód. Po schodišti nyní zavítejte do 3. patra, dveře k celám odemkněte kódem z fotky a vstupte do pokoje S12. Po vstupu se rozezvoní telefon, který zvedněte a po ukončení rozhovoru s Leonardem, seběhněte zpět do 2. patra. Vedle pokoje M6 se objevili nové dveře, jimiž projděte a jedinou možnou cestou dojděte labyrintem až k rudému symbolu na zdi. Pokuste se uložit si hru a po animaci pokračujte dál k žebříku. Vyšplhejte po něm nahoru, projděte dveřmi u červené žárovky.

Iluzorní brookhavenská nemocnice (Ilusorium Brookhaven Hospital)

Doběhněte k výtahu, sjeďte do 2. patra a zamiřte do Men´s locker room. Otevřete prostřední skříňku, vyslechněte si rozhovor a ve Woman´s locker room seberte z koše igelitový pytlík. Pak sjeďte výtahem do B3 a prohlédněte si pec. Pokud hrajete na Easy najdete klíč v otevřené peci, pokud Normal či Hard je pec chráněna zámkem a vy musíte přijít na číselný kód. Na normal si prohlédněte obrázek na peci. Uvidíte mřížku a v ní napsaná římská čísla, která odpovídají rozmístěným postelím s těly (když se k výtahu otočíte zády). Podle toho už pak zadejte kód na zámku pece, kde horní číselník odpovídá římské I a spodní číselník IV. Na obtížnost Hard je řešení složitější a výsledný kód je 9271.

Seberte klíč, vraťte se do výtahu a vyjeďte do 3. patra. V Examining room 4 naberte do pytlíku krev, sjeďte do 1. patra a klíčem z pece odemkněte Day Room. Skrz ní se dostaňte do pokoje C4, na oltář použijte krev a slezte po žebříku do díry, jenž se objeví. Bude vás čekat souboj s bossem (Leonard), na kterého platí především střelné zbraně. Po jeho zabití a získání talismanu se vraťte zpět do motelu, kde na vás bude čekat Vincent. Po krátkém rozhovoru jděte na severozápadní konec Nathan Avenue.

Zábavní park Lakeside (Lakeside Amusement Park)

Utíkejte na kruhové náměstíčko a zastavte se v obchodě se suvenýry (obchod s dvojitými dveřmi a malou lampičkou). Chvíli pobíhejte dokola a až uslyšíte ránu, tak v jednom z rohů naleznete spadlou plechovou krabici a v ní klíček. S ním odemkněte kabinu obsluhy kolem níž jste procházeli na začátku hry a vypněte motor stroje. Pak vstupte na koleje, utíkejte po nich dopředu a jakmile skončí animace, tak se objevíte u kiosku. Otočte se k němu zády, utíkejte ke dveřím nalevo, jenž jsou osvětleny dvěma lampičkami a vstupte do zahrady strašidelného domu. Proběhněte jí až do domu a procházejte domem, podle pokynů průvodce. V místnosti s oběšencem se situace přiostří a vy budete nuceni utíkat před červeným světlem, které vás v případě dostižení zabije. Po opuštění strašidelného domu utíkejte dopředu a proběhněte úzkým průchodem. Podél plotu nalevo doběhněte k zrezivělé brance, projděte jí do další části a namiřte si to rovně skrze další bránu. Vyběhněte na jeviště, kde najdete červený střevíc, pak si z jedné z laviček vezměte řetěz a utíkejte nazpět (projděte dvojicí branek). Od druhé branky utíkejte rovně a narazíte na kolotoč (po pravé ruce) a zelenou branku (po levé ruce). Nejprve připevněte jeden konec řetězu na branku, druhý na madlo sloupu uprostřed kolotoče a jděte do ovládací kabinky kolotoče, kde přehoďte páku. Jděte dál nově zpřístupněnou cestou, shlédněte animaci s Douglasem a pokračujte brankou před vámi. Zamiřte do fialově ozářeného obchodu po pravé ruce, přečtěte si Douglasův zápisník a ze stolku seberte hlavu panenky. Opusťte obchod a pokračujte dál dveřmi napravo, které jsou osvětleny normální lampičkou. Projděte kolem figurín ke kolejím a prohlédněte si fotky. Na figurínu Popelky použijte střevíček, na Sněhurku zase hlavu panenky a utíkejte do dveří na levém konci kolejiště, které jste tímto odemknuli. Z jeskyně vyjděte ocelovými dveřmi, venku se dejte doprava a dojděte ke stánku se zmrzlinou. Od něj pokračujte uličkou nalevo až k brance, projděte jí a utíkejte k osvětlenému kolotoči v povzdálí. Vstupte mezi koně a po chvíli se kolotoč rozjede. Přečtěte si tedy vzkaz na jednom z koní, pomocí katany zastavte všechny koně v pohybu a po chvíli začne boj s bossem (Memory of Alessa). Až ji zabijete, tak si přečtěte krvavý nápis na podlaze kolotoče a jedinou možnou cestou pokračujte až ke Claudii.

Kostel (Church)

Po skončení animace seberte z oltáře první tarotovou kartu, projděte dveřmi napravo a ve výklenku nalevo od dveří si vezměte mapu. Přímo naproti mapě jsou dveře, jimiž vstupte do zpovědnice, prozkoumejte ji a vyslechněte si zpověď. Buď kajícníkovi odpusťte (možnost 1) nebo neodpovídejte (možnost 2) a opusťte zpovědnici. Pokračujte chodbou na rozcestí, dejte se vlevo a přes boční místnost projděte do prostoru za mříží. Dojděte k dalšímu rozcestí, pokračujte doprava a v místnosti na konci naleznete magnetofonový pásek a poznámky v deníku. Jděte zpět k poslednímu rozcestí, pokračujte na sever do kaple a důkladně ji prozkoumejte. Nyní běžte zpět do poslední chodby, prozkoumejte obraz anděla a oddělejte ho bokem. Nově objevenými dveřmi pokračujte až na samý konec chodby a projděte dveřmi do knihovny. Jakmile seberete druhou tarotovou kartu, tak se spustí animace s Vincentem, po jejímž ukončení se vraťte zpět na chodbu a sjeďte výtahem dolů. Dejte se doprava, projděte dveřmi a dojděte k rozcestí. Utíkejte rovně (když se dáte chodbou vlevo, tak se dostanete do místnosti s deníkem vašeho otce), seberte třetí tarotovou kartu a utíkejte zpět k výtahu. Nyní se vydejte na opačnou stranu chodby a projděte předposledními dveřmi. Jedinými dveřmi se vydejte dál, jděte kousek po chodbě a vstupte do dveří po vaší levici. Dostanete se do velké místnosti s dvěma velkými monstry, odkud vede cesta do dlouho chodby na jihu. Jděte téměř na konec chodby a ve chvíli, kdy se změní kamera prozkoumejte zeď.

Tajným průchodem se protáhněte do pokoje Alessy, ze židle seberte čtvrtou tarotovou kartu a vraťte se do chodby, ze které jste vstupovali do velké místnosti s dvěma monstry. Na neprozkoumaném konci této chodby objevíte malou místnost s ocelovými dveřmi s 9 sloty. Seberte zde mosazný klíč, který je umístěn vedle motýla a vraťte se podle mapy k 1. rozcestí v kostele (chodba se zpovědnicí). Na tomto rozcestí se vydejte dolů (podle mapy), proběhněte chodbou na konec a vstupte do místnosti s pátou tarotovou kartou. Nyní když je máte všechny se vydejte zpět do místnosti, kde jste našli mosazný klíč a do dveří vložte karty takto:

Legenda: HP – High Priestess Card, HM – Hanged Man Card, M – Moon Card, F – Fool Card, E – Eye of Night Card

Finále (The Final Battle)

Proběhněte chodbou do kaple, shlédněte animaci a na díru před oltářem použijte přívěšek (Pendant). Shlédněte druhou animaci, seskočte do díry za Claudií a zlikvidujte posledního bosse ve hře (God).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dehllap.se

(dehllap.se, 23. 10. 2020 22:30)


Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me. dehllap.se/map16.php ont ovanför svanskotan

gel nagel startkit aperca.se

(aperca.se, 23. 10. 2020 20:21)


I'll immediately snatch your rss as I can't to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognize so that I could subscribe. Thanks. bandbe.aperca.se/map3.php gel nagel startkit

Информационное агентство LWC.RU

(LWC.RU muh, 23. 10. 2020 17:17)

Российское новостное информационное агентство, основанное в 2006 году. https://www.lwc.ru/ Интернет-издание принадлежит коллегии адвокатов города Москвы «Сулим и партнёры». Адрес электронной почты Редакции: news@lwc.ru

Для партнёров: По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь в редакцию на электронную почту: partner@lwc.ru

Самые интересные темы для проекта: LWC.RU - Подать на алименты жене

persdap.se

(persdap.se, 23. 10. 2020 14:30)


Pretty portion of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment or even I fulfillment you get entry to persistently quickly. persdap.se/map14.php eget smör recept

Ebay, Etsy, Amazon, Shopify in Pinterest

(Raymondjak, 23. 10. 2020 9:49)

1000 продаж в месяц на Etsy через Pinterest https://youtu.be/qg-3C_7W1kM после ужасающего падения количества посетителей

sega chokladkakor sirap aperca.se

(aperca.se, 23. 10. 2020 7:36)


Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers prosd.aperca.se/map3.php sega chokladkakor sirap

apoteket vingГҐker Г¶ppettider munhea.se

(munhea.se, 23. 10. 2020 6:29)


Please let me know if you're looking for a writer for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Cheers! plate.munhea.se/map2.php apoteket vingГҐker Г¶ppettider

sasilu.se

(sasilu.se, 22. 10. 2020 22:27)


I've been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i'm satisfied to convey that I've an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much undoubtedly will make sure to don?t fail to remember this web site and give it a look on a continuing basis. sasilu.se/map37.php tendon sous le pied

Информационное агентство LWC.RU

(LWC.RU muh, 22. 10. 2020 13:45)

Российское новостное информационное агентство, основанное в 2006 году. https://www.lwc.ru/ Интернет-издание принадлежит коллегии адвокатов города Москвы «Сулим и партнёры». Адрес электронной почты Редакции: news@lwc.ru

Для партнёров: По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь в редакцию на электронную почту: partner@lwc.ru

Самые интересные темы для проекта: LWC.RU - Плачу алименты а жена не работает

benmmdi.se

(benmmdi.se, 22. 10. 2020 12:28)


Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated. benmmdi.se/map13.php styr bГҐt korsord

torr i halsen allergi aperca.se

(aperca.se, 22. 10. 2020 6:48)


Hello all, here every person is sharing these kinds of experience, thus it's pleasant to read this web site, and I used to visit this blog daily. ychbo.aperca.se/map2.php torr i halsen allergi

tumphati.se

(tumphati.se, 22. 10. 2020 2:43)


Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. tumphati.se/map3.php pretty ballerina stockholm

rakgel bäst i test munhea.se

(munhea.se, 22. 10. 2020 0:58)


This article gives clear idea designed for the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging. skywe.munhea.se/map1.php rakgel bäst i test

Začněte vydělávat tisíce dolarů každý týden. Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

(HenryElink, 21. 10. 2020 13:44)

Páni! Tenhle Robot je skvělý začátek pro online kariéru.
Odkaz - https://moneylinks.page.link/6SuK

squgarik.se

(squgarik.se, 21. 10. 2020 7:07)


My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! squgarik.se/map11.php prostatit ont i pungen

godnotab.net

(godnotabases, 21. 10. 2020 7:00)

https://godnotab.net - Годнотаб

oratrg.se

(oratrg.se, 20. 10. 2020 21:41)


Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant clear concept oratrg.se/map8.php inredning och dekoration

Best lolita2

(Eugeneanern, 20. 10. 2020 13:29)

######## FREE #########
Warning! ALL big parts
premium rar (mix.part01..999)
or huge archives - scam.
bit_lу lmу_dе аww_su and other
paylinks - virus. Be careful.
=======================
Description:-> gg.gg/lua7w
=======================
Webcams РТНС 1999-2020 FULL
STICKAM, Skype, video_mail_ru
Omegle, Vichatter, Interia_pl
BlogTV, Online_ru, murclub_ru
=======================
Complete series LS, BD, YWM
Sibirian Mouse, St. Peterburg
Moscow, Liluplanet, Kids Box
Fattman, Falkovideo, Bibigon
Paradise Birds, GoldbergVideo
Fantasia Models, Cat Goddess
Valya and Irisa, Tropical Cuties
Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
Home Made Model (HMM)
=======================
Gay рthс collection: Luto
Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
=======================
Nudism: Naturism in Russia
Helios Natura, Holy Nature
Naturist Freedom, Eurovid
=======================
ALL studio collection: from
Acrobatic Nymрhеts to Your
Lоlitаs (more 100 studios)
=======================
Collection european, asian,
latin and ebony girls (all
the Internet video) > 4Tb
=======================
Rurikon Lоli library 171.4Gb
manga, game, anime, 3D
=======================
This and much more here:
or --> gg.gg/m80z9
or --> xtl.jp/?bl
or --> xor.tw/4pt0y
or --> v.ht/Xy1Di
or --> cutt.us/FRZnG
or --> gg.gg/fzk4d
or --> v.ht/5lS5
or --> xtl.jp/?cl
or --> gg.gg/fzl0u
######## FREE #########
-----------------
-----------------xr2

probduo.se

(probduo.se, 20. 10. 2020 11:24)


Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog! probduo.se/map28.php tips på julklappar till pojkvännen

famcab mГҐleri ab munhea.se

(munhea.se, 20. 10. 2020 7:20)


I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this problem? enza.munhea.se/map7.php famcab mГҐleri ab


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2021 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 108416
Měsíc: 924
Den: 16